Okolje

Za nas je “zeleno razmišljanje” modra odločitev, ne le prazen izraz. K svojim najpomembnejšim poslovnim odločitvam dosledno prištevamo tudi odgovornost do okolja in k temu spodbujamo svoje zaposlene, kupce, poslovne partnerje in širšo družbo.

Skrbimo za zeleno logistiko.

Pri načrtovanju logističnih poti v Lidlu ni nič prepuščeno naključjem. Našo dovršeno mednarodno distribucijsko mrežo odlikujejo kratke, premišljene in optimizirane logistične poti. Naročanje blaga za poslovalnice je sistemsko, prav tako vseskozi skrbimo, da dostava blaga poteka na najbolj učinkovit način.

kamion2

Skrbimo za manj zavržene hrane.

Od maja 2015 v sodelovanju z Ekošolo izvajamo projekt Hrana ni za tjavendan. V akcijo ozaveščanja za zmanjševanje in preprečevanje nastanka zavržene hrane se je že prvo leto vključilo 22 osnovnih šol, 7 vrtcev in 6 srednjih šol.


Skrbimo za zelene poslovalnice.

Leta 2013 smo v večini poslovalnic obstoječe sisteme za ogrevanje in hlajenje zamenjali z najsodobnejšimi toplotnimi črpalkami “zrak-zrak”. Ti sistemi so postali standard za vse novozgrajene Lidlove trgovine v Sloveniji.

Od leta 2013 v vseh novozgrajenih poslovalnicah vgrajujemo zunanjo razsvetljavo v LED tehnologiji, od leta 2014 pa je tudi celotna notranja razsvetljava izvedena v varčnejši LED tehnologiji.

energija2

Ves čas skrbimo za transparentno ravnanje z odpadki pri naših procesih in v poslovalnicah.

odpadki2