Poslovni partnerji

Načela družbeno odgovornega ravnanja ohranjamo tudi pri sodelovanju z dobavitelji in poslovnimi partnerji. Zaupanje naših kupcev in poslovnih partnerjev ter ugled in dobro ime družbe dodatno ščitimo s protikorupcijskim zaupnikom.

Skrbimo za spoštljive odnose in poštenost.

Naši odnosi temeljijo na spoštovanju, poštenosti, zanesljivosti in zaupanju. 
Smo član iniciative BSCI za poslovno-socialni sporazum (Business Social Compliance) in veliko truda posvečamo izpolnjevanju teh zahtev in dobri delovni praksi. Med drugimi smo strogi podpornik, ki prepoveduje otroško in prisilno delo, diskriminacijo v delovnem okolju in zagotavljamo zdravo in varno delovno okolje.

Smo tudi član iniciative B2B in se trudimo vzpostavljati zgledno delovno prakso, pri čemer mislimo na vse – od pridelovalcev do kupcev.

Skrbimo za skladnost poslovanja in zaupanje.

V Lidlu Slovenija dobri poslovni odnosi temeljijo tudi na zanesljivosti in le-te utrjujemo s popolno skladnostjo pri poslovanju z našimi poslovnimi partnerji.

S protikorupcijskim zaupnikom ščitimo dobro ime podjetja in s tem zagotavljamo omejevanje prepoznanih tveganj koruptivnega vedenja v podjetju. Prav tako je zaščita za vse naše deležnike je jamčena, v skrbi s trdnim in dolgotrajnim odnosom pri poslovanju.