Sledite nam!

Lidl facebook  Lidl instagram  Lidl twitter

Lidlova kampanja »Detox«

Med leti 2014 in 2020 se je Skupina Lidl v sklopu Greenpeacove kampanje Detox intenzivno ukvarjala z odpravo potencialno nevarnih snovi pri proizvodnji tekstilnih izdelkov in obutve lastnih blagovnih znamk.

Cilj zaveze Skupine Lidl je bila popolna izločitev prepovedanih kemijskih skupin, kot jih opredeljuje Greenpeace, iz proizvodnje tekstila in obutve lastnih blagovnih znamk do leta 2020 ali pa zamenjava tovrstnih snovi z neškodljivimi. S tem Skupina Lidl omogoča boljše socialne in okoljevarstvene delovne pogoje v industriji tekstila in obutve.

Leta 2020 lahko trdimo, da smo se pri proizvodnji tekstila po najboljših močeh izognili uporabi okolju škodljivih kemikalij, s tem pa smo občutno zmanjšali morebitne negativne vplive na človeka in okolje.

V poročilu Detox 2020 predstavljamo strategijo Skupine Lidl, pomembne mejnike v obdobju od 2015 do 2020 ter ukrepe in z njimi povezane rezultate v letu 2019. Navajamo tudi pregled ciljev za družbeno bolj odgovorno in naravi prijaznejšo proizvodnjo tekstila in obutve, ki jim bomo sledili tudi v prihodnje.

TOP