Sledite nam!

Lidl facebook  Lidl instagram  Lidl twitter

Pri Lidlu naročamo blago pri dobaviteljih z vsega sveta. Pri naših izdelkih lastnih blagovnih znamk si skupaj s proizvajalci neposredno prizadevamo za odgovornejšo proizvodnjo. Pomembno je, da dobro poznamo svoje poslovne partnerje, saj lahko le tako vemo, kje in kako so naši izdelki izdelani. Tudi naši kupci vedno bolj želijo poznati poreklo in način proizvodnje naših izdelkov.

Naši dobavitelji na področju Non food izdelkov

Tudi mi sami želimo in pričakujemo preglednost.

Zato objavljamo ustrezne sezname dobaviteljev z informacijami o našem celotnem sortimentu Non food (neprehrambenih) izdelkov, kamor spadajo tekstilni izdelki, čevlji ter blago za široko porabo, kot na primer igrače, športna oprema in vrtno pohištvo. Tako kot v celotni panogi tudi v družbi Lidl naročamo velik del sortimenta Non food izdelkov pri neodvisnih proizvajalcih v azijskih državah, kot sta Bangladeš in Kitajska. Kljub znatnemu napredku in gospodarski rasti v teh državah so socialni in okoljski pogoji proizvodnje različni.

Zaradi tega se v teh deželah še posebej osredotočamo na uresničevanje sprejetja minimalnih standardov. Tako neodvisni lokalni strokovnjaki redno preverjajo, ali vsi proizvodni obrati Lidlovih Non food izdelkov lastnih blagovnih znamk izpolnjujejo priznani standard BSCI ali SA 8000, Lidl pa nato po potrebi sistematično uvaja potrebne izboljšave.

Seznam glavnih proizvodnih obratov tekstilnih izdelkov in obutve lastnih blagovnih znamk družbe Lidl:
(zadnja posodobitev 16. 09. 2022)

Seznam glavnih proizvodnih obratov blaga za široko porabo lastnih blagovnih znamk družbe Lidl:
(zadnja posodobitev 16. 03. 2023)

Več informacij

Kodeks ravnanja

V Lidlu skrbimo za izvajanje minimalnih socialnih standardov - tako v podjetju, kot tudi v odnosih s poslovnimi partnerji. Na podlagi tega smo razvili svoj kodeks ravnanja, s katerim si prizadevamo za izboljšanje minimalnih socialnih standardov za svoje poslovne partnerje v različnih državah. Več informacij najdete tukaj.

ACT

Od novembra 2019 je Lidl član mednarodne iniciative "Action, Collaboration, Transformation" (ACT), z namenom sodelovanja z drugimi podjetji na mednarodni ravni, s poudarkom na zagotavljanju dostojnih plač zaposlenih v tekstilni industriji. Več informacij najdete tukaj.

PURE projekt

Za skupino Lidl sta zlasti pomembna trajnostna proizvodnja in družbena odgovornost ter skladnost z vsemi okoljskimi in varnostnimi standardi. S tem namenom smo v Lidlu, skupaj z Društvom za mednarodno sodelovanje (GIZ) leta 2017 zasnovali in začeli projekt usposabljanja PURE. Več informacij najdete tukaj.

TOP