Sledite nam!

Lidl facebook  Lidl instagram  Lidl twitter

LIDL SE ZAVZEMA ZA POŠTENO PLAČILO ZAPOSLENIH V TEKSTILNI INDUSTRIJI

Ker je Lidl veliko podjetje, naroča oblačila in tekstil po vsem svetu. V državah proizvodnje tekstilnih izdelkov pa so prisotni različni delovni pogoji, ki so odvisni od tamkajšnje zakonodaje in družbenogospodarskega razvoja države.

PRISTOP K ACT

Novembra 2019 se je družba Lidl pridružila mednarodni pobudi »Action, Collaboration, Transformation« (ACT), da bi se skupaj z drugimi podjetji na mednarodni ravni še bolj zavzemala za dostojne plače v tekstilni industriji.

ACT želi doseči povišanje plač s kolektivnimi pogajanji. Pobuda ACT je trenutno dejavna v Kambodži, potekajo pa tudi dogovori z drugimi proizvodnimi državami. V tem okviru se začasno določi zavezujoča nabavna količina, kar prepreči selitev proizvodnih podjetij v države, kjer so stroški delovne sile nizki.

Članstvo v pobudi ACT je popolnoma v skladu s »Kodeksom ravnanja« družbe Lidl in omogoča njegovo izvedbo. V tem Kodeksu ravnanja so določene zavezujoče zahteve glede socialnih in okoljskih standardov za pogodbene partnerje, s katerimi Lidl sodeluje na mednarodni ravni. Cilj je kupcem nuditi izdelke, ki so proizvedeni odgovorno tudi z okoljskega vidika. Lidl se s članstvom v ACT zavzema za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev v državah proizvodnje ter s tem uresničuje svojo korporativno dolžnost skrbnega ravnanja.

»Sodelovanje podjetij, kot je Lidl, je še posebej pomembno. Lidl ima namreč veliko kupno moč in velik vpliv na azijske dobavitelje. Člani ACT želijo s skupnimi močmi izboljšati nabavne prakse ter zagotovotiti človekovo pravico do dostojnih plač v oblačilni industriji. Zavzemajo se za potrebne spremembe v industriji, do katerih bi moralo priti že dolgo nazaj.«
Frank Hoffer, izvršni direktor ACT

 

O ACT

ACT je prvi svetovni sporazum, ki se zavzema za uvedbo panožnih kolektivnih pogodb za tekstilno in obutveno industrijo v državah proizvodnje. Pobuda se zavzema za dostojne plače v tem sektorju in v ta namen združuje vse deležnike, vključno z znamkami, trgovci, sindikati, proizvajalci in vlado, da bi s svojimi kompetencami pripomogli na poti do cilja. Plača v tem smislu je dostojna, če lahko zaposleni z njo krije svoje življenjske stroške in življenjske stroške najbližjih družinskih članov, če vključuje zadosten prosto razpoložljiv dohodek in jo zaposleni zasluži v običajnem zakonsko določenem delovnem času (brez nadur).

Več informacij o ACT najdete tukaj.

TOP