Sledite nam!

Lidl facebook  Lidl instagram  Lidl twitter

V Skupini Lidl razvili prvi standard biotske raznovrstnosti za konvencionalno pridelovanje sadja in zelenjave

Izguba biotske raznovrstnosti pomeni eksistencialno grožnjo za ekosisteme. Skupina Lidl se kot ponudnik živil zaveda svoje odgovornosti pri ohranjanju ekosistemov. Zato je skupaj z mednarodno priznanimi strokovnjaki za trajnostne prehranske sisteme in kmetijskimi strokovnjaki razvila prvi standard za konvencionalno pridelovanje sadja in zelenjave v Evropi, ki je usmerjen v ohranjanje biotske raznovrstnosti. Ta standard je oblikovan kot dodaten modul k standardu GLOBALG.A.P. za integrirano kmetijsko pridelavo (IFA), ki je tako vključen v uveljavljen sistem certificiranja.

V prihodnosti bo dodatni modul na voljo vsem pridelovalcem na trgu, da se bodo lahko na njegovi podlagi učinkovito zavzemali za zaščito biotske raznovrstnosti.

Skupino strokovnjakov in organizacij, ki sodelujejo v projektu, sestavljajo Food Systems GmbH (SFS) kot vodja projekta, Global Nature Fund, Bioland, predstavnik kmetijskih proizvajalcev, Fundacija Bodensee in visoka šola Nürtingen-Geislingen. Večdeležniški pristop prinaša različne perspektive in spremljevalne ukrepe ter tako zagotavlja visoko stopnjo sprejetosti standarda.

Rezultat tega procesa bo, da bodo kmetje v svoje delovanje vključili ukrepe, ki temeljijo na katalogu meril. Ta prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti in s tem k zaščiti vrstne pestrosti. Dodatni modul naj bi bil na voljo konec leta 2021.

Z razvojem dodatnega modula »biotska raznovrstnost za konvencionalno sadje in zelenjavo«, ki ga ponuja GLOBALG.A.P., Skupina Lidl aktivno spodbuja zaščito biotske raznovrstnosti kot del svoje trajnostne strategije - projekt se tako pridružuje drugim ukrepom za ohranjanje biotske raznovrstnosti, kot sta ponudba bio živil in Lidlova lastna blagovna znamka Bio Organic.

TOP