Sledite nam!

Lidl facebook  Lidl instagram  Lidl twitter

PRAVILA IN POGOJI

Pravila in pogoji za pridobitev donatorskih ali sponzorskih sredstev

Ustvarimo boljši svet je družbeno odgovorni projekt podjetja Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, 1218 Komenda (v nadaljevanju Lidl Slovenija). Preko spletne strani www.boljsi-svet.si lahko pravne osebe zaprosijo za donatorska ali sponzorstva sredstva za svoj družbeno odgovoren projekt.

S temi pravili in pogoji Lidl Slovenija določa obveznosti in pogoje za prijavo družbeno odgovornega projekta, ki veljajo od objave spletne strani do preklica oziroma morebitne spremembe teh pravil in pogojev. Lidl Slovenija si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni pravila in pogoje prijave družbeno odgovornega projekta.

Kdo lahko zaprosi za sredstva?

Prošnjo za pridobitev donatorskih ali sponzorskih sredstev v obliki denarnih ali materialnih sredstev lahko oddajo organizacije, registrirane v poslovnem registru Republike Slovenije (v nadaljevanju »organizacije«), in ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja. S prijavo v dobrodelni projekt organizacija soglaša s temi pogoji.

Prošnjo za donatorska ali sponzorska sredstva lahko poda organizacija le preko zakonitega zastopnika organizacije ali s strani zakonitega zastopnika pooblaščena oseba.

Fizične osebe ali neregistrirane civilne skupine za donacijo ali sponzorstvo ne morejo zaprositi.

Način sodelovanja

Donacije in sponzorstva v okviru trajnostne pobude Ustvarimo boljši svet so namenjena za spodbujanje jasno opredeljenih izobraževalnih, kulturnih, športnih, znanstvenih, zdravstvenih, socialnih ali okoljevarstvenih ukrepov in projektov.

Organizacija lahko svojo prošnjo za donacijo ali sponzorstvo svojega družbeno odgovornega projekta odda tako, da na spletni strani http://www.boljsi-svet.si/prijavi-projekt/ opiše svoj projekt, s katerim izboljšuje svet, kakovost življenja v lokalnem okolju, dviguje raven znanja, oblikuje programe aktivnega preživljanja prostega časa in podobno, s ciljem ustvarjati boljši svet okoli sebe.

Organizacija mora v vpisni obrazec vnesti svoj naziv, kontaktno osebo, naslov in kontaktni e-naslov ter kratek opis projekta ali zamisli. Z oddajo prošnje se organizacija strinja, da se ti podatki lahko objavijo na spletni strani www.boljsi-svet.si in vseh komunikacijskih kanalih podjetja Lidl Slovenija, v primeru, da je prošnji ugodeno.

Postopek obravnave prošnje za donatorstvo ali sponzorstvo in obveščanje

Obravnavane bodo le popolne prošnje. Postopek obravnave prošnje za donatorstvo ali sponzorstvo bo potekal interno na sedežu družbe Lidl Slovenija. Na vsako prošnjo bo s pozitivnim ali negativnim odgovorom preko kontaktnih podatkov, navedenih v prošnji, odgovorjeno v roku 30 dni po prejemu prošnje.

Projekte, ki bodo prejeli pozitivni odgovor, bo Lidl Slovenija podprl na način, za katerega se bo dogovoril neposredno s prijaviteljem, torej organizacijo.

Realizacija

Organizacija in Lidl Slovenija se ob odobritvi donacijskih ali sponzorskih sredstev dogovorita o načinu izvedbe donacije ali sponzorstva. V primeru sponzorstva se vedno sklene sponzorska pogodba, realizacija storitve sponzoriranja pa se zaračuna z izdajo računa s strani organizatorja.

Za sponzorske storitve velja, da je potrebno zanje obračunati DDV (v primeru, da je organizacija zavezanec). Donacije v skladu s Pravilnikom o izvajanju ZDDV-1, niso predmet DDV.

Lidl Slovenija si pridržuje pravico, da ne podeli donacije ali sponzorstva oziroma naknadno zahteva povračilo dodeljenih donacijskih ali sponzorskih sredstev, če:

- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
- se ugotovi, da predlagatelj oziroma organizacija sredstev ni uporabila za v prošnji navedene potrebe oz. projekt.

Zasebnost in varstvo podatkov

Z oddajo prošnje za donacijo ali sponzorstvo se šteje, da je dana osebna privolitev prijavitelja za zbiranje podatkov za namene obravnavo in izvedbo donacije oziroma sponzorstva. Z oddano prijavo prijavitelj privoli, da se njegovi podatki, ki jih je posredoval preko spletnega obrazca, vključijo v zbirko podatkov o prosilcih za donacijska oz. sponzorska sredstva in da se ti podatki obdelujejo zgolj za potrebe obravnave oddane prošnje ter izvedbe donacije ali sponzorstva in obveščanja javnosti o izvedbi.

Lidl Slovenija se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki prošenj, ki ne bodo odobrene, bodo izbrisani najkasneje 1 leto po oddaji prošnje. Podatki o odobrenih donacijah in sponzorstvih se bodo hranili trajno ali za najmanj 5 let.

Končne določbe

Priprava in oddaja družbeno odgovornega projekta poteka na podlagi prostovoljne pobude in se ne smatra kot naročilo podano s strani Lidl Slovenija.

Lidl Slovenija ne odgovarja za kakršnekoli stroške, nastale prejemniku donatorskih ali sponzorskih sredstev ter ne daje morebitnih drugih jamstev.

Lidl Slovenija ne odgovarja za kakršnekoli stroške prosilca za sponzorska in donatorska sredstva, ki so le-temu nastali s pripravo in oddajo projekta, pa ta ni bil izbran oziroma ni prejel podpore.

Prosilcem za donacijska ali sponzorska sredstva sta podpora in pomoč na voljo na elektronskem naslovu ustvarimoboljsisvet@lidl.si. Odločitev komisije v primeru obravnavanih prošenj za donacije ali sponzorstva je dokončna. Dodelitev sredstev kot tudi njihova oblika in količina je stvar proste presoje oziroma diskrecije družbe Lidl Slovenija.

Pravila in pogoji so objavljena na spletni strani www.boljsi-svet.si.

TOP