Sledite nam!

Lidl facebook  Lidl instagram  Lidl twitter

LIDLOVA PRIZADEVANJA ZA TRAJNOSTNO KMETIJSTVO NA SLONOKOŠČENI OBALI

Gre za več kot le čokolado: Skupina Lidl si kot trgovsko podjetje prizadeva za trajnostno pridelovanje surovin, kot je kakav. Tako namreč lahko zagotovi dolgoročno dobavo npr. kakava iz Afrike, ki tamkajšnjim prebivalcem predstavlja vir dohodka. Pomembno vlogo igra tudi ohranitev deževnega gozda kot pomembnega ekosistema.

Zato smo na Slonokoščeni obali, ki je ena glavnih držav pridelovalk kakava na svetu, ustanovili center za usposabljanje malih kmetov: PROCACAO. Tam se pridelovalci kakava učijo o trajnostnem kmetijstvu s ciljem okolju prijaznega pridelovanja kakava s pomočjo modernih tehnologij.

V okviru projekta PROCACAO pridelovalci kakava spoznavajo tudi druge kmetijske surovine, ki bi jih lahko učinkovito pridelovali v svojih nasadih. S tem pa ne bi zagotovili samo svojega preživetja, temveč bi z večjo biotsko raznovrstnostjo pridobilo tudi okolje. S trajnostnim kmetijstvom mali kmetje manj občutijo podnebne spremembe in nihanje cen, hkrati pa le-to zagotavlja vir dohodka in preživetja naslednjim generacijam.

O PROJEKTU PROCACAO

Projekt PROCACAO je na Slonokoščeni obali leta 2012 zasnovala Skupina Lidl skupaj z Nemško družbo za mednarodno sodelovanje (GIZ) in Državno agencijo za razvoj podeželja (ANADER).

Izobraževanj v sklopu projekta PROCACAO se je udeležilo že 18.000 pridelovalcev kakava, ki so dosegli vidne merljive rezultate. Uporabljajo npr. manj pesticidov, kar posledično izboljšuje kakovost tal, že v nekaj letih pa so na istih površinah za pridelavo pridelali tudi več pridelka.

Od leta 2019 je center za usposabljanje tako uspešen, da se financira iz lastnih virov in ga ANADER ter vlada vodita sama. To pa pomeni, da se bodo lahko pridelovalci kakava še naprej vključevali v projekt PROCACAO.
Naš video o projektu PROCACAO omogoča še boljši vpogled v projekt.

USPEHI PROJEKTA PROCACAO

18.000 udeležencev - pridelovalcev kakava

8.000 izobraževanj

ZAKAJ JE TRAJNOSTNO PRIDELOVANJE KAKAVA POMEMBNO

Okoli 40 % svetovne pridelave kakava izhaja s Slonokoščene obale, ki je tako največja pridelovalka kakava na svetu. V državi je vsak četrti prebivalec neposredno ali posredno odvisen od pridelave kakavovih zrn, skupaj kar šest milijonov ljudi živi od pridelave kakava.

Največ kakava zraste v malih družinskih nasadih, kjer kmetje po letih pridelovanja z zastarelimi metodami pridelave niso mogli več dosegati dobička, potrebnega za zagotavljanja preživetja družin. Posledica je bilo nezakonito krčenje območja deževnih gozdov za nove nasade in s tem uničevanje življenjskega prostora mnogih vrst.

Za trajno ohranitev tal in deževnega gozda ter hkrati zagotovitev zadostnega pridelka se morajo pridelovalci kakava seznaniti s sodobnimi metodami pridelovanja. Izobraževanja jim omogočajo tudi nadaljnje uspešno gospodarjenje in doprinos k trajnostnemu zadovoljevanju globalnih potreb po kakavu.

S projektom PROCACAO dokazujemo, da sta lahko kmetijstvo in varstvo okolja tudi pri pridelovanju surovin, kot je kakav, tesno povezana. Skupina Lidl s tem pomembno prispeva k spodbujanju trajnostne pridelave kakava.

TOP