Sledite nam!

Lidl facebook  Lidl instagram  Lidl twitter

Vir - voda

Voda je za človeka življenjskega pomena. Eden od ključnih izzivov 21. stoletja je zagotavljanje zadostnih količin čiste vode za naraščajoče število svetovnega prebivalstva. Zato so Združeni narodi leta 2010 dostop do čiste vode razglasili za človekovo pravico: vsak posameznik jo uporablja za pitje in za osebno higieno. Pitna voda je nujna tudi za proizvodnjo industrijskih in kmetijskih izdelkov.

70 odstotkov vodnih virov, ki se uporabljajo po vsem svetu, se npr. uporablja v kmetijstvu – velik del od tega za namakanje in kot sestavina živil. 20 odstotkov vode porabi industrija, 10 odstotkov pa gospodinjstva. Poleg zelo velike porabe, prispevajo industrijski in kmetijski proizvodni procesi tudi k onesnaževanju vodnih virov.

Za bolj zavestno uporabo vode

Voda ni težava prihodnosti, pač pa jo Lidl obravnava kot ključno temo sedanjosti. Večji del našega prometa ustvarimo z izdelki iz kmetijstva. Ker ravno kmetijstvo porablja velike količine vode, mora le-to aktivno prispevati k omejevanju negativnih vplivov. Odgovorno ravnanje z vodo in učinkovita raba vodnih virov sta za nas zato zelo pomembna. Doseči ju je mogoče z zmanjšanjem lastne porabe vode, predvsem pa z opazovanjem porabe vode preko celotne dobavne verige, z t.i. vodnim odtisom.

Vodni odtis skodelice kave (125 ml) je na primer celih 132 litrov – večinoma zaradi vode, ki jo potrebujejo kavovci za svojo rast. Visok vodni odtis je manj problematičen v regijah, bogatih z vodo, kot visok vodni odtis v pokrajinah z malo vode. Zato torej samo opazovanje vodnega odtisa ne zadošča.

Za Lidl je ključno, da opazuje ravnanje z vodo preko celotne dobavne verige in upošteva regionalne izzive, zato v ta namen izvajamo t.i. analize tveganja. Na tej osnovi lahko nato skupaj z našimi dobavitelji skrbimo za skrbnejše ravnanje z vodo.

Politika ravnanja z vodo pri nabavi izdelkov

Lidl na področju upravljanja z vodo aktivno spodbuja spremembe. Eden od ukrepov je vključevanje certificiranih izdelkov v našo ponudbo, ki upoštevajo smernice s področja upravljanja z vodo. Zato podpiramo uveljavljene iniciative za podeljevanje oznak in obenem zagotavljamo minimalne standarde za trajnostne proizvodne prakse. Lidl je npr. član Zveze za upravljanje voda in njihovo ohranitev (AWS), katere cilj je družbeno odgovorna, ekološko trajnostna in gospodarna raba vode. Natančneje povedano je AWS prvi globalni mednarodni standard, ki v svojem neodvisno preverljivem okvirju, meri rabo vode na lokaciji na podlagi družbenih, okoljskih in gospodarskih meril. Poleg tega bi radi še aktivneje delali s certifikati, ki se izrecno osredotočajo na vodo. Eden takih je Global GAP Spring.

Decembra 2014 se je Lidl v sklopu projekta "Detox", ki jo je pripravil Greenpeace, obvezal, da do leta 2020 čim bolj omeji uporabo in izpuste enajstih skupin kemikalij, ki jih je Greenpeace določil za prioritetne, v proizvodnji tekstila in čevljev. V skladu s to zavezo v naših proizvodnih obratih najmanj enkrat letno testiramo odpadne vode in odpadno blato glede škodljivih snovi in tako zagotavljamo izvajanje naših predpisov s področja kemikalij.

Drugi Lidlovi načrti na področju upravljanja z vodo

Poleg že sprejetih ukrepov načrtujemo objavo vodne politike, v kateri opisujemo naš okvir delovanja na področju globalnih izzivov vse večje porabe in onesnaženosti vode. Z vodno politiko ne želimo le posredovati transparentnih informacij o naših ukrepih na tem področju, pač pa izvajati tudi druge cilje in ukrepe, s katerimi pri Lidlu uspešno prispevamo k reševanju globalne vodne problematike. Več informacij je na voljo na spodnjem gumbu.

Vsaka kapljica šteje – enostavno varčevanje z vodo

Poleg optimizacije upravljanja z vodo znotraj naše dobavne verige želimo tudi pri naših strankah s pomočjo nalepke "Varčuj z vodo" vzbuditi zavedanje za bolj zavestno rabo vode. Nalepka je npr. nameščena na hrbtni strani embalaže izbranih izdelkov, pri uporabi katerih je potrebna voda.

Z nalepko se lahko stranke že pri nakupu ter pri vsaki uporabi teh izdelkov ozaveščajo o varčevanju z vodo. Povsem v skladu z načelom, da lahko vsak naredi nekaj, in zmanjša svojo porabo ter tako pripomore k varčevanju z vodo.

Za vse, ki bi se radi podrobneje seznanili s temo varčevanja z vodo, smo spodaj zbrali nekaj preprostih nasvetov za zavestno uporabo vode.

TOP