Sledite nam!

Lidl facebook  Lidl instagram  Lidl twitter

Naj gre za stranke, zaposlene ali poslovne partnerje – kot del Skupine Schwarz zagotavljamo spoštovanje človekovih pravic na vseh področjih poslovanja po vsem svetu. Svojo odgovornost poudarjamo z izjavo o načelih spoštovanja človekovih pravic, ki je na voljo s klikom na spodnji gumb.

Izjava o načelih spoštovanja človekovih pravic

V proizvodnji hrane in dobrin, ki se prodajajo na policah trgovcev z živili, kot je Skupina Lidl, dela vsak dan na milijone ljudi po vsem svetu. Poleg držav so tudi podjetja odgovorna za zagotavljanje brezpogojnega spoštovanja človekovih pravic v svojih globalnih dobavnih verigah in neposrednih poslovnih odnosih. Zato v Skupini Lidl skupaj s poslovnimi partnerji zagovarjamo spoštovanje človekovih pravic v celotni vrednostni verigi.

Naša korporativna odgovornost je spoštovati in varovati temeljne pravice. Pri tem se naslanjamo na načela mednarodno veljavnih okvirov, kot so Listina ZN o temeljnih pravicah in svoboščinah, Vodilna načela ZN o podjetništvu in človekovih pravicah ter Temeljni delovni standardi Mednarodne organizacije dela (ILO).

Verjamemo, da je pošteno sodelovanje osnova našega poslovnega uspeha. V Skupini Lidl je zato odgovornost v odnosu do ljudi in družbe sestavni del poslovne politike. Kot del Skupine Schwarz se v Lidlu Slovenija zavzemamo za spoštovanje človekovih pravic. Izjava o načelih, ki velja za celotno Skupino Schwarz, je na voljo s klikom na spodnji gumb.

NAŠA ODGOVORNOST

Kodeks ravnanja 

V Lidlu skrbimo za izvajanje minimalnih socialnih standardov - tako v podjetju, kot tudi v odnosih s poslovnimi partnerji. Na podlagi tega smo razvili svoj kodeks ravnanja, s katerim si prizadevamo za izboljšanje minimalnih socialnih standardov za svoje poslovne partnerje v različnih državah. Več informacij najdete tukaj.

 

Načela opolnomočenja žensk (WEP)

Prizadevanje za enakost spolov je del poslovne kulture Skupine Lidl. To smo javno podkrepili tudi s podpisom pobude Organizacije združenih narodov (OZN) z naslovom Načela opolnomočenja žensk (Women’s Empowerment Principles – WEP).

TOP