Sledite nam!

Lidl facebook  Lidl instagram  Lidl twitter

Trajnostno poročilo Skupine Schwarz

Skupina Lidl je kot del Skupine Schwarz vključena v njenem prvem celovitem trajnostnem poročilu. V trajnostnem poročilu z naslovom „Klartext. Povemo jasno. Delujemo trajnostno.« so v okviru štirih osrednjih tem (kakovost življenja, kakovost izdelkov, krožno gospodarstvo in ekosistemi) razkriti ekološki, gospodarski in družbeni vplivi dejavnosti Skupine, ki s tem poročilom prikazuje svoj obseg dejavnosti v smislu odgovorne korporacijske politike.

Trajnostno poročilo zajema poslovni leti 2018 in 2019 in bo nadalje redno objavljeno. Poročilo najdete tukaj.

TOP