Sledite nam!

Lidl facebook  Lidl instagram  Lidl twitter

UN Global Compact

Odgovorno vodenje podjetja

Skupina Lidl se je zavezala skrbnemu poslovanju in izboljševanju družbenih in okoljskih standardov v svoji dobavni verigi. To smo zapisali tudi v naši zavezi Korporativna dolžnost skrbnega ravnanja na področju človekovih pravic in okoljevarstva pri nabavi izdelkov. Skupina Lidl je že vrsto let aktivna na področju okoljskih in družbenih standardov, človekovih pravic in preprečevanja korupcije: z različnimi iniciativami si na primer prizadevamo zagotoviti dostojno plačilo, zavzemamo se za varovanje okolja v naših svetovnih dobavnih verigah, zaposlenim omogočamo pravične delovne pogoje. Našo pridružitev iniciativi UNGC, največji in najpomembnejši svetovni iniciativi za odgovorno vodenje podjetja, vidimo kot nadgradnjo trajnostnih aktivnosti, ki jih že izvajamo. Odgovornost in trajnost namreč ne razumemo le kot obljubo – za nas predstavljata zavezo za delovanje in sta ključni za nadaljnjo rast in razvoj podjetja.

Iniciativa Združenih narodov Global Compact (UNGC)

Iniciativo UNGC sestavlja deset načel za odgovorno vodenje podjetja s področij človekovih pravic, delovnih standardov, podnebja in boja proti korupciji. Načela iniciative UNGC razumemo kot dodatne smernice pri našem prizadevanju za doseganje dobrobiti človeka in okolja.

Deset principov UNGC

• Podjetja morajo podpirati in spoštovati varstvo mednarodnih človekovih pravic.
• Podjetja morajo preprečevati kršenje človekovih pravic.
• Podjetja morajo varovati svobodo združevanja in priznavati pravice kolektivnega pogajanja.
• Podjetja se morajo zavzemati za odpravo vsakršnih oblik prisilnega dela.
• Podjetja se morajo zavzemati za odpravo otroškega dela.
• Podjetja se morajo zavzemati za odpravo diskriminacije pri zaposlovanju in delu.
• Podjetja morajo pri obravnavi okoljske problematike slediti načelu previdnosti.
• Podjetja morajo sprejemati pobude za večjo okoljsko ozaveščenost.
• Podjetja morajo pospeševati razvoj in širjenje okolju prijaznih tehnologij.
• Podjetja se morajo zavzemati za preprečevanje vseh vrst korupcije, vključno z izsiljevanjem in podkupovanjem.

DODATNI UKREPI

ACT

Od novembra 2019 je Skupina Lidl članica mednarodne iniciative "Action, Collaboration, Transformation" (ACT), z namenom sodelovanja z drugimi podjetji na mednarodni ravni, s poudarkom na plačah zaposlenih v tekstilni industriji. Več informacij najdete tukaj.

PROCACAO

Projekt PROCACAO je na Slonokoščeni obali leta 2012 zasnovala Skupina Lidl skupaj z Nemško družbo za mednarodno sodelovanje (GIZ) in Državno agencijo za razvoj podeželja (ANADER). Več o projektu na tej povezavi.

NAČELA OPOLNOMOČENJA ŽENSK (WEP)

Prizadevanje za enakost spolov je del poslovne kulture Skupine Lidl. To smo javno podkrepili tudi s podpisom pobude Organizacije združenih narodov (OZN) z naslovom Načela opolnomočenja žensk (Women’s Empowerment Principles – WEP).

ŽENSKO VODITELJSTVO

Verjamemo, da je uspeh namenjen vsem usposobljenim in sposobnim, ne glede na spol. (Ne)enakost zato ni le družbeno vprašanje, ampak tudi ključen dejavnik poslovanja. Pred leti smo zato sprejeli strateško odločitev v okviru Lidlove iniciative #Lidija - s spodbudnimi ukrepi omogočati lažjo prehodnost žensk na vodstvene položaje.

DODATNE INFORMACIJE

KODEKS RAVNANJA

V Lidlu skrbimo za izvajanje minimalnih socialnih standardov - tako v podjetju, kot tudi v odnosih s poslovnimi partnerji. Na podlagi tega smo razvili svoj kodeks ravnanja, s katerim si prizadevamo za izboljšanje minimalnih socialnih standardov za svoje poslovne partnerje v različnih državah. Več informacij najdete tukaj.

NAŠE ZAVEZE

Zavezujemo se k trajnostni ponudbi. V Lidlu Slovenija v skladu z našo trajnostno pobudo Ustvarimo boljši svet redno prilagajamo ponudbo in na ta način odgovarjamo na pobude in želje naših kupcev. S klikom tukaj dostopate do naših zavez.

KORPORATIVNA NAČELA

Pozitivni odnosi s poslovnimi partnerji so za nas bistvenega pomena. Zato gradimo na konstruktivnem sodelovanju z dobavitelji, številnimi organizacijami in drugimi skupinami po celotni verigi. Več o načelih najdete tukaj.

TOP