Sledite nam!

Lidl facebook  Lidl instagram  Lidl twitter

PROJEKT PURE ZA OKOLJSKO UČINKOVITOST IN UČINKOVITO RABO VIROV

Podjetju Lidl so trajnostna proizvodnja, družbena odgovornost in izpolnjevanje visokih okoljskih in varnostnih standardov posebej pomembni. Zato je Lidl skupaj z Nemško družbo za mednarodno sodelovanje (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ) leta 2017 zasnoval in vzpostavil projekt usposabljanja PURE. Program usposabljanja PURE spodbuja ozaveščenost o trajnostnih in varnih okoljskih in varnostnih standardih v Lidlovih proizvodnih obratih na Kitajskem in v Bangladešu.

Od uvedbe programa PURE junija 2017 je že več kot 400 odgovornih zaposlenih v 80 tovarnah sodelovalo pri usposabljanjih o odgovornem ravnanju z občutljivimi kemikalijami, zmanjševanju porabe virov in energije ter izboljšanju upravljanja voda in ravnanja z odpadno vodo itd.

Zaposleni svoje znanje uporabljajo pri delu in ga predajajo drugim zaposlenim po načelu »Train the Trainer«, kar pomeni usposabljanja izvajalcev usposabljanj.

Več o tem boste izvedeli v filmu PURE.

USPEHI PROJEKTA PURE

400

usposobljenih odgovornih oseb, zaposlenih v tovarnah

80

proizvodnih podjetij na Kitajskem in v Bangladešu

67.000

zaposlenim usposabljanja dolgoročno koristijo

TOP